Praneškite apie mus:


URL kodavimas

0

URL kodavimas leidžia persiųsti specifinius simbolius per adreso lauką internetu. URL - tai adresas, kurį matote užėję į betkokį internetinį puslapį, pvz.: http://www.manualai.lt/. Dažnai būna, kad reikia per adreso eilutę perduoti simbolius, kurie nepatenka į ASCII lentelę, tada juos reikia užkoduoti. Užkodavimui yra naudojamas % simbolis ir šešioliktainis skaičius, kuris parodo kelintą simbolį iš ISO-8859-1 kodų lentelės reikia įterpti į adresą. URL adresai negali būti sudaryti iš tarpų ir kitų specialiųjų simbolių, kaip taisyklingai juos reikia užkoduoti, galite matyti šioje lentelėje:ASCII SimbolisURL-kodavimas
tarpas %20
! %21
" %22
# %23
$ %24
% %25
& %26
' %27
( %28
) %29
* %2A
+ %2B
, %2C
- %2D
. %2E
/ %2F
0 %30
1 %31
2 %32
3 %33
4 %34
5 %35
6 %36
7 %37
8 %38
9 %39
: %3A
; %3B
< %3C
= %3D
> %3E
? %3F
@ %40
A %41
B %42
C %43
D %44
E %45
F %46
G %47
H %48
I %49
J %4A
K %4B
L %4C
M %4D
N %4E
O %4F
P %50
Q %51
R %52
S %53
T %54
U %55
V %56
W %57
X %58
Y %59
Z %5A
[ %5B
\ %5C
] %5D
^ %5E
_ %5F
` %60
a %61
b %62
c %63
d %64
e %65
f %66
g %67
h %68
i %69
j %6A
k %6B
l %6C
m %6D
n %6E
o %6F
p %70
q %71
r %72
s %73
t %74
u %75
v %76
w %77
x %78
y %79
z %7A
{ %7B
| %7C
} %7D
~ %7E
%80
%82
ƒ %83
%84
%85
%86
%87
ˆ %88
%89
Š %8A
%8B
Π%8C
Ž %8E
%91
%92
%93
%94
%95
%96
%97
˜ %98
%99
š %9A
%9B
œ %9C
ž %9E
Ÿ %9F
¡ %A1
¢ %A2
£ %A3
¥ %A5
| %A6
§ %A7
¨ %A8
© %A9
ª %AA
« %AB
¬ %AC
¯ %AD
® %AE
¯ %AF
° %B0
± %B1
² %B2
³ %B3
´ %B4
µ %B5
%B6
· %B7
¸ %B8
¹ %B9
º %BA
» %BB
¼ %BC
½ %BD
¾ %BE
¿ %BF
À %C0
Á %C1
 %C2
à %C3
Ä %C4
Å %C5
Æ %C6
Ç %C7
È %C8
É %C9
Ê %CA
Ë %CB
Ì %CC
Í %CD
Î %CE
Ï %CF
Ð %D0
Ñ %D1
Ò %D2
Ó %D3
Ô %D4
Õ %D5
Ö %D6
Ø %D8
Ù %D9
Ú %DA
Û %DB
Ü %DC
Ý %DD
Þ %DE
ß %DF
à %E0
á %E1
â %E2
ã %E3
ä %E4
å %E5
æ %E6
ç %E7
è %E8
é %E9
ê %EA
ë %EB
ì %EC
í %ED
î %EE
ï %EF
ð %F0
ñ %F1
ò %F2
ó %F3
ô %F4
õ %F5
ö %F6
÷ %F7
ø %F8
ù %F9
ú %FA
û %FB
ü %FC
ý %FD
þ %FE
ÿ %FF

Perskaityta: 3491 kartų

Lukas
Autorius: Lukas
El. paštas.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo spam botų. Jum reikalingas įjungtas Javasctipt kad jį matytumėte
Manualai.lt tinklo autorius ir administratorius. VDU Energetikos Fizikos ir Verslo Informatikos studentas. LinkedIn
Raktažodžiai
html    simboliai    žinynas    dokumento tipas    ascii    ISO-8859-1    url    utf-8   
Patinka straipsnis?
Komentarai

Komentarų nėra. Norėdami komentuoti turite prisijungti