Praneškite apie mus:


URL kodavimas

Įvertink
(1 balsas)
1 1

URL kodavimas leidžia persiųsti specifinius simbolius per adreso lauką internetu. URL - tai adresas, kurį matote užėję į betkokį internetinį puslapį, pvz.: http://www.manualai.lt/. Dažnai būna, kad reikia per adreso eilutę perduoti simbolius, kurie nepatenka į ASCII lentelę, tada juos reikia užkoduoti. Užkodavimui yra naudojamas % simbolis ir šešioliktainis skaičius, kuris parodo kelintą simbolį iš ISO-8859-1 kodų lentelės reikia įterpti į adresą. URL adresai negali būti sudaryti iš tarpų ir kitų specialiųjų simbolių, kaip taisyklingai juos reikia užkoduoti, galite matyti šioje lentelėje:

ASCII SimbolisURL-kodavimas
tarpas %20
! %21
" %22
# %23
$ %24
% %25
& %26
' %27
( %28
) %29
* %2A
+ %2B
, %2C
- %2D
. %2E
/ %2F
0 %30
1 %31
2 %32
3 %33
4 %34
5 %35
6 %36
7 %37
8 %38
9 %39
: %3A
; %3B
< %3C
= %3D
> %3E
? %3F
@ %40
A %41
B %42
C %43
D %44
E %45
F %46
G %47
H %48
I %49
J %4A
K %4B
L %4C
M %4D
N %4E
O %4F
P %50
Q %51
R %52
S %53
T %54
U %55
V %56
W %57
X %58
Y %59
Z %5A
[ %5B
\ %5C
] %5D
^ %5E
_ %5F
` %60
a %61
b %62
c %63
d %64
e %65
f %66
g %67
h %68
i %69
j %6A
k %6B
l %6C
m %6D
n %6E
o %6F
p %70
q %71
r %72
s %73
t %74
u %75
v %76
w %77
x %78
y %79
z %7A
{ %7B
| %7C
} %7D
~ %7E
%80
%82
ƒ %83
%84
%85
%86
%87
ˆ %88
%89
Š %8A
%8B
Π%8C
Ž %8E
%91
%92
%93
%94
%95
%96
%97
˜ %98
%99
š %9A
%9B
œ %9C
ž %9E
Ÿ %9F
¡ %A1
¢ %A2
£ %A3
¥ %A5
| %A6
§ %A7
¨ %A8
© %A9
ª %AA
« %AB
¬ %AC
¯ %AD
® %AE
¯ %AF
° %B0
± %B1
² %B2
³ %B3
´ %B4
µ %B5
%B6
· %B7
¸ %B8
¹ %B9
º %BA
» %BB
¼ %BC
½ %BD
¾ %BE
¿ %BF
À %C0
Á %C1
 %C2
à %C3
Ä %C4
Å %C5
Æ %C6
Ç %C7
È %C8
É %C9
Ê %CA
Ë %CB
Ì %CC
Í %CD
Î %CE
Ï %CF
Ð %D0
Ñ %D1
Ò %D2
Ó %D3
Ô %D4
Õ %D5
Ö %D6
Ø %D8
Ù %D9
Ú %DA
Û %DB
Ü %DC
Ý %DD
Þ %DE
ß %DF
à %E0
á %E1
â %E2
ã %E3
ä %E4
å %E5
æ %E6
ç %E7
è %E8
é %E9
ê %EA
ë %EB
ì %EC
í %ED
î %EE
ï %EF
ð %F0
ñ %F1
ò %F2
ó %F3
ô %F4
õ %F5
ö %F6
÷ %F7
ø %F8
ù %F9
ú %FA
û %FB
ü %FC
ý %FD
þ %FE
ÿ %FF

Atnaujinimo Data: Šeštadienis, Sausio 02, 2010
Lukas

Lukas

Manualai.lt tinklo autorius ir administratorius. VDU Energetikos Fizikos ir Verslo Informatikos studentas. LinkedIn

E-mail: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo spam botų. Jum reikalingas įjungtas Javasctipt kad jį matytumėte
Login to post comments